Share |

Palvelut

Toteutamme kaivoksille ja rikastamoille asiakasratkaisuja vesien käytön ja tuotantoprosessien tehostamiseksi. Lisäksi toteutamme laite- ja prosessien uudistamisprojekteja esi- ja laitesuunnittelusta automatisointiin ja asennuksiin saakka, avaimet käteen periaatteella. Palvelumme kaivoksille ja rikastamoille käsittävät:

imagesca8x0tg3_3.jpg

• Korvattavien rakenteiden mitoitukset, purku, uudistukset ja asennukset asiakkaan toimintaympäristössä

• Kuljetinjärjestelmien turvaratkaisut

• Up-grade ja kunnossapito –projektit

  • Säiliöt, reaktorit, syöttimet ja sekoittimet
  • Putkistot ja putkistojen osat
  • Erikois- ja compound-materiaaleihin perustuvat laiteratkaisut suunnittelusta asennuksiin
  • Painelaitteet ja lämmönvaihtimet, näiden korjaus- ja muutostyöt

• Kaivosteollisuuden ja rikastamoiden automaatioprojektit

• Kemikaalisekoittimet kaivosvesien puhdistukseen sekä kaivossakkojen innovatiiviset käsittelykonseptit

• Mittaus- ja analyysiratkaisut

• Rikastusprosessin ja sakkojen stabiloinnin tehostaminen hiilidioksidilla