Kaivosteollisuuden uudet innovatiiviset ratkaisut

24.04.2018

Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoululla on meneillään iFORMINE-hanke, jonka avulla tutkitaan, soveltuvatko metsäteollisuudessa käytössä olevat nopeat ja tehokkaat vesienkäsittelytekniikat kaivosvesille. Lisäksi selvitetään, pystytäänkö niiden avulla löytämään energia- ja ympäristöystävällisempiä keinoja massiivisten saostusaltaiden tilalle ja syntyvien vesivirtojen käsittelyyn. XAMKin lisäksi hankkeessa on mukana Geologian tutkimuskeskus, Lappeenrannan teknillinen yliopisto, Savonian ja Lapin ammattikorkeakoulut sekä yritysedustajia.

Uudenlaisilla puhdistustekniikoilla pyritään eristämään epäpuhtaudet siinä muodossa, jossa ne voidaan käyttää uudelleen mm. lannoitekäytössä tai energian tuotannossa.

Eräässä iFORMINE-hankkeen tutkimuksessa, jossa tutkittiin suomalaisella kaivoksella veden puhdistusta valmiiksi maan alla saostamalla veden haitallisia metalleja paperiteollisuudesta ennestään tutun nopean kalsiumkarbonaattimuodostumisreaktion avulla. Kokeet suoritettiin Kuitulaboratoriolla laboratoriomittakaavan sekoitusreaktorilla. Kokeissa on alustavasti osoitettu, että menetelmä soveltuu syvällä kaivoksella tehtävään puhdistukseen. 

Laboratoriomittakaavan_sekoitusreaktori1.jpgLaboratoriomittakaavan sekoitusreaktori

Lisätietoja tutkimustuloksista ja tarkempi kuvaus hankkeesta löytyy:

24.04.2018Kaivosteollisuuden uudet innovatiiviset ratkaisut
09.03.2018Savo Mine Service -palveluverkosto uudistuu
26.10.2015Nanopar Oy ja MAMK Oy mukaan verkostoon
14.05.2015Savo Mine Service esittäytyy Euromining 2015 -messuilla
14.10.2014Uusia ratkaisuja kaivoksille ja rikastamoille
19.03.2014Savo Mine Service esillä pohjoisen kaivosmessuilla